Vinkkejä harrastuskoirien jalostukseen

Monissa harrastuksissa suositaan erityisesti tietyn rotuisia koiria, jotka on jalostettu tähän tarpeeseen sopivaksi. Koirien jalostuksessa ongelmana on ollut liiallinen ominaisuuksien korostaminen, jonka seurauksena osa koirien sairauksista on lisääntynyt, kun jalostuksessa ei ole aikoinaan ymmärretty genetiikkaa. Koirien jalostus on alkanut jo hyvin varhain, kun koirille on toivottu tiettyjä ominaisuuksia, ei niiden risteyttämisessä ole otettu huomioon periytyviä sairauksia. Nykyään sairauksien taustoista tiedetään enemmän, mutta koirille on kehittynyt vakiintuneet rotumääritelmät, joiden mukaan niitä jalostetaan. Monet eläinlääkärit ja muut eläinten terveysammattilaiset ovatkin ilmaisseet huolensa koirien liiallisesta jalostuksesta. Erilaisilla roduilla ilmeneekin tyypillisiä vikoja, joita on jalostuksessa pyrittävä välttämään.

Brakykefaalinen oireyhtymä ilmenee erityisesti pienikokoisilla lyhytkuonoisilla koirilla

Brakykefaalinen oireyhtymä eli BOAS aiheutuu, kun jalostuksessa on pyritty lyhyeen kuonoon ja pieneen kalloon. Koirille aiheutuu tästä usein hengitysvaikeuksia, kun kallon mittasuhteet eivät ole oikean kokoiset. Kallossa sijaitsee useita onteloita, jotka osallistuvat hengitykseen ja tarvitsevat tuuletusta. Usein nämä rakenteet ovat BOAS:ssa epämuodostuneita ja tämä haittaa myös lämmönsäätelyä ja oireyhtymä on pahimmillaan hengenvaarallinen.

Lonkkanivelen kasvuhäiriötä esiintyy runsaasti koirilla

Lonkkanivelen kasvuhäiriö on koirien yleisin luuston kasvuhäiriö. Siinä lonkkanivel on liian löysä tai se alkaa löystyä koiran kasvaessa ja menee helposti sijoiltaan. Koska lonkkanivelen kasvuhäiriö on niin yleinen, sitä esiintyy kaikilla koirilla, mutta kaikista yleisin se on suurikokoisilla roduilla, jotka kasvavat runsaasti erityisesti pentuaikana. Monet vastuulliset kasvattajat tarkastavat jalostukseen käytettävät yksilöt eläinlääkärillä ja pyytävät röntgenkuvia varmistamaan, että lonkkadysplasiaa voidaan estää leviämästä jalostuksessa.

Silmäsairaudet piinaavat monia rotuja

Perinnöllisiä silmäsairauksia esiintyy yli 100 rodulla ja niiden vaikutus vaihtelee silmätulehduksista kokonaan sokeuttaviin ja kivuliaisiin sairauksiin. Silmäsairauksia ovat esimerkiksi luomien virheasennot, vilkkuluomen ruston kiertymä ja sarveiskalvon dystrofia. Myös perinnöllinen harmaakaihi ja linssiluksaatio ovat yleisiä sairauksia. Harmaakaihi etenee yleensä pikkuhiljaa ja se voi kehittyä joko perinnöllisen sairauden vuoksi tai liittyen muuhun sairauteen.

Jalostajilla on vastuu

Koirien jalostuksessa tulee nykyään pyrkiä välttämään perinnöllisten sairauksien etenemistä ja valita jalostukseen vain yksilöitä, joilla näitä ominaisuuksia ei ole, tai niitä esiintyy mahdollisimman vähän. Tämä on tärkeää jokaiselle vastuulliselle kasvattajalle ja onneksi moni näin toimiikin.